AKTISK -Antaktisk

                         

>>Hvor lidt skal der til, før vi ved, hvad det er, vi ser på? Tuschstreger på hvidt papir. -Hvis du bruger for mange streger, er bjørnen lige pludselig ikke hvid længere?<<